НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6700942 Картинка 8525586 Картинка 2567499 Картинка 5806400 Картинка 11881204 Картинка 9642940 Картинка 9623575 Картинка 7030063 Картинка 2653810 Картинка 1936283

17.01.2023 - Записване за избираемата (теоретична) дисциплина „Правилознание в леката атлетика”


Избираемата (теоретична) дисциплина „Правилознание в леката атлетика”, включена в учебния план на ПН 1.3.Педагогика на обучението по …  за студенти задочно и редовно обучение, от 3 курс Факултет „Педагогика“ за 6-ти семестър, ще се провежда и чрез електронна форма на обучение. Записване на e-mail: klasa@abv.bg с посочване на име, фамилия, факултет, курс, алб.№ и спорт, който практикуват.

Срок за записване за задочници – до 20 януари, за редовни студенти – 28 февруари, след което ще получат наe-mail адреса си указание за работа в платформата за дистанционно и електронно обучение в НСА.

Завършилите избираемата дисциплина „Правилознание в леката атлетика“, след успешно представяне на изпитните изисквания, ще имат възможност да придобият и съдийска категория по лека атлетика и да бъдат част от съдийския състав още на предстоящите Национални шампионати.

Водещ прeподавател:проф. Апостол Славчев, доктор.

За допълнителна информация представяйте въпросите си на посочения  e-mail: klasa@abv.bg , на GSM 0888634411 или кабинет 404


 
Facebook Twitter Share