НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3126723 Картинка 4139713 Картинка 9988623 Картинка 11441375 Картинка 6707255 Картинка 1708828 Картинка 8040034 Картинка 9286224 Картинка 7335789 Картинка 887713

9.01.2023 - Промяна в изпитните дати на I курс, ИФВС


Учителски факултет - гр.20 -.23.01, к-т ИФК, 12:00ч.
Треньорски факултет - гр. 3 - 21.01, к-т ИФК, 9:00ч.
гр. 7 - 21.01, к-т ИФК, 12:00ч.
гр. 14 - 23.01, к-т ИФК, 9:00ч.
АС 28 - 30.01, к-т ИФК, 9;00ч.
Поправителна сесия - 10.02. к-т ИФК, 9:00ч.
 
Всички студенти от 1 курс, които ще се явяват на изпита по ИФВС е необходимо да попълнят формуляр, чрез който потвърждават своето участие в изпитната процедура на https://forms.gle/tdo31fkSWaVTQE2H9.
Срокът за подаване на формуляра е до 13.01.2023 г.(петък). 


 
Facebook Twitter Share