НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8433041 Картинка 4418639 Картинка 11338594 Картинка 1155321 Картинка 7997700 Картинка 2836305 Картинка 10691679 Картинка 772661 Картинка 8729707 Картинка 11434774

29.12.2022 - Откриване на учебната година за ОКС "магистър" задочно обучение


Откриване на учебната година за задочна форма на обучение на 09.01.2023 в А1 от 9:15 за следните магистърски програми:
  • Спорт за високи постижения
  • Спорт и сигурност
  • Спортна журналистика
  • Спортна психология
  • Спорт, фитнес, здраве
  • Олимпизъм и спорт.


 
Facebook Twitter Share