НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 387931 Картинка 11389862 Картинка 3109049 Картинка 1041429 Картинка 2555163 Картинка 10953931 Картинка 2566079 Картинка 3129221 Картинка 3688789 Картинка 5625647

22.06.2022 - Важна информация за студентите участващи в курс „ТАО“ на ПУСБ „Проф. Иван Стайков“ – Витоша

Всички студенти, които имат издадени карти за хранене в стола на НСА „В. Левски“ задължително да ги носят със себе си, и да ги представят при заплащане на таксата за курс „ТАО“.


 
??????? ??? Facebook Twitter Share