НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3544964 Картинка 10626167 Картинка 8993608 Картинка 204399 Картинка 264062 Картинка 6132084 Картинка 3110471 Картинка 975327 Картинка 5242963 Картинка 4369406

21.06.2022 - Важно за всички кандидат-студенти

При кандидатстване за специалност „Кинезитерапия“ само  завършилите средно образование преди 2008 година могат да ползват като балообразуваща оценката по биология от дипломата за средно образование.
 


 
??????? ??? Facebook Twitter Share