НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8482566 Картинка 11478200 Картинка 5641607 Картинка 710397 Картинка 8076641 Картинка 6590917 Картинка 3480433 Картинка 10263359 Картинка 6589848 Картинка 9428975

15.06.2022 - График за явяване на държавен изпит - специалност "Кинезитерапия" за ОКС "бакалавър"

23 юни 2022 г. – НСА „Васил Левски“, ул. „Гургулят“ №1, зала 501

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

32404

И. Йорданова

9.00

2.

33572

К. Ковачева

3.

33614

С. Зервас

4.

33629

Хр. Ставру

5.

33632

М. Йорданоска

6.

33658

Р. Лисицов

7.

33660

Д. Стайков

8.

33664

А. Моллов

9.

33665

Л. Тодоров

10.

33668

Н. Марковски

11.

33669

С. Андреев

12.

33673

С. Георгиев

13.

33679

К. Писков

14.

33681

Д. Ангелов

15.

33682

Н. Венков

16.

33684

И. Карастоянов

17.

33689

Н. Найденов

18.

33691

Ш. Шуайб

19.

33693

Д. Цветкова

20.

33694

Е. Ангелова

21.

33696

А. Минкова

22.

33697

А. Райкова

23.

33698

Г. Николова

24.

33699

Д. Петкова

25.

33700

Л. Бошнакова

26.

33701

С. Мирчева

27.

33702

М. Пенчева

28.

33705

Р. Бонева

29.

33706

Ц. Младенова

30.

33708

Л. Йорданова

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

 

24 юни 2022 г. – НСА „Васил Левски“, ул. „Гургулят“ №1, зала 501

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

33710

А. Пушева

9.00

2.

33712

М. Кислинг

3.

33713

В. Димова

4.

33718

У. Белчова

5.

33719

И. Явайд

6.

33723

Г. Бучелска

7.

33724

С. Велчева

8.

33725

Р. Георгиева

9.

33733

М. Скуджов

10.

33750

В. Димитрова

11.

33740

М. Трифонова

12.

33745

Д. Ангелова

13.

33751

К. Брезойкова

14.

33759

М. Койчева

15.

33762

Д. Георгиева

16.

33763

Й. Младенова

17.

33764

М. Димитров

18.

33780

А. Пенчева

19.

33623

В. Илиев

20.

33738

А. Вълова

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

  
??????? ??? Facebook Twitter Share