НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11682084 Картинка 6047077 Картинка 7322332 Картинка 662768 Картинка 3738381 Картинка 11699596 Картинка 2076240 Картинка 85558 Картинка 346607 Картинка 8203906

13.06.2022 - График за явяване на държавен изпит за ОКС "бакалавър" по НОВА специалност СПОРТ и НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ

20 юни 2022 г. – заседателна зала

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Специалност

Час

1.

932264

Б. Георгиев

баскетбол

8.30

2.

933795

Г. Маринов

футбол

3.

933804

Е. Сергианнидис

кондиционна подготовка

4.

933812

М. Лазаров

футбол

5.

933898

И. Богданов

фитнес

6.

933901

К. Боцу

тенис

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

21 юни 2022 г. – зала заседателна

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

832991

Д. Митев

8.30

2.

832994

Б. Павлов

3.

833645

П. Петрова

4.

833647

Б. Кирилов

5.

833955

М. Кашанова

6.

834045

Б. Крачанов

7.

834052

К. Тончева

8.

834066

В. Филипова

9.

834068

К. Лалева

10.

834094

А. Иванова

11.

834114

С. Митев

12.

834119

И. Джамбазов

13.

834147

Г. Иванова

14.

834163

А. Гаврилова

15.

834164

С. Атанасова

13.30

16.

834178

Кр. Чаушев

17.

834179

А. Азманова

18.

834208

Г. Китсос

19.

834211

С. Балабанов

20.

834278

И. Вътова

21.

834299

А. Иванова

22.

834312

Й. Костова

23.

834329

М. Янчева

24.

834331

П. Мартинова

25.

834336

Г. Вълчовски

26.

834340

П. Милкова

27.

834341

К. Георгиева

28.

834389

Й. Атанасчев

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

22 юни 2022 г. – заседателна

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

834319

С. Лечев

8.30

2.

834364

С. Калогиру

3.

834357

Д. Леонтарис

  
??????? ??? Facebook Twitter Share