НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3594117 Картинка 3686879 Картинка 5812314 Картинка 11011100 Картинка 3554337 Картинка 7133492 Картинка 3489798 Картинка 9385696 Картинка 99976 Картинка 4780167

10.06.2022 - Списък студенти, специалност "Кинезитерапия", ФОЗЗГТ, от Преддипломен клиничен стаж за период - 14.06/15.07 2022

II – ра КЛИНИЧНА БАЗА за периода – 14.06 – 15.07.2022 г.

 

СТУДЕНТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА НОСЯТ СТУДЕНТСКИТЕ СИ КНИЖКИ И ДА БЪДАТ В ПЪЛНО МЕДИЦИНСКО ОБЛЕКЛО

 

КАТЕДРА „Теория и методика на кинезитерапията

 

Група 6 КЛИНИЧНА БАЗА: НСБФТР

Отговорник: доц. Диана Попова-Добрева, доктор

Първи ден: 14.06.2022 г. 09:00 часа

 

 1. С.Йорданов 33670
 2. Д.Стоянов 33674
 3. М.Пападопулу 33746
 4. А. Теодору 33747
 5. Х.Мацангос 33772
 6. Е.Профитилиотис 33656

 

Група 7 КЛИНИЧНА БАЗА: СБАЛО Проф. Бойчо Бойчев”

Отговорник: Отговорник: ас. Христо Панов

Първи ден: 14.06.2022 г. 09:00

 

 1. Г. Караиванов 33753
 2. Д. Мелиопулу 33744
 3. Г. Баев 33743
 4. А. Зинятис             33756
 5. Ц.Чикалова 30138
 6. Й. Язидзис 27901
 7. А. Осафи 32467

 

Група 8 КЛИНИЧНА БАЗА: : 24 ДКЦ

Отговорник: ас. Дянко Ванев, доктор

Първи ден: 14.06.2022 г. 09:00

 

 1. Н.Стоева             33732
 2. С.Аладжова 33768 
 3. И.Михайлов 33688
 4. Я.Попова 33692
 5. В.Садъкова 33703

КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

 

КЛИНИЧНА БАЗА: УМБАЛ  „СВ. АННА“

Отговорници: гл.ас. Милена Николова, доктор, доц. Кристин Григорова – Петрова, доктор, х. преп. Антоанета Костова

Първи ден: 14.06.2022 г. 8.00ч.

 

 1. А. Балъкчиева 32421
 2. Б. Димитровска 33771
 3. Е. Айдън 32448
 4. Ж. Златева 33618
 5. И. Петкова 33603
 6. К. Караяни 33653
 7. М. Кузманчовска 33599
 8. Ч. Тулай 32475

 

КЛИНИЧНА БАЗА: МИ-МВР

Отговорник: гл.ас.Ирена Людмилова, доктор, доц. д-р Диана Стефанова, доктор, х.пр. Ефтимия Апостополопаппа

Първи ден: 14.06.2022 г. 8.30ч.

 

 1. А. Спиракис 33773
 2. Д. Мойсеева 32419
 3. Д. Събев 33601
 4. Д. Яневски 33630
 5. Х. Асаад 33765
 6. Я.Колев 33755

 

КЛИНИЧНА БАЗА: УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Отговорници: гл.ас.Цветелина Бижева, доктор, гл.ас. Милена Николова, доктор и хон. преп. Християн Цинигаров

Първи ден: 14.06.2022 г. 8.30ч.

 

 1. З. Николова 33742
 2. М. Димитров 33716
 3. П. Кулелис 33625


 
??????? ??? Facebook Twitter Share