НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 190193 Картинка 5922506 Картинка 12161775 Картинка 7172254 Картинка 3420553 Картинка 5595704 Картинка 3124910 Картинка 6540866 Картинка 6917374 Картинка 3696164

18.05.2022 - График на допълнителни дати за изпити

23.05.2022 г.

СПОРТЕН МАСАЖ- 8.00 ч. - кабинет масаж

ТМФВ- 9.30 ч. – зала А3

АНАТОМИЯ- 11.00 ч. - зала 112

АФАС- 12.00 ч. - зала 110

БАСКЕТБОЛ- 13.00 ч. – видеозала

 

 

25.05.2022 г.

БИОМЕХАНИКА- 08.00 ч. - 114

ВОЛЕЙБОЛ- 9.00 ч. -  видеозала

ЧУЖД ЕЗИК- 10.00 ч.- зала 421

ЕКОЛОГИЯ- 11.00 ч.-  зала 014

ИФВС- 12.00 ч. – зала А4

ОСН.ГИМНАСТИКА И ГИМНАСТИКА- 13.00 ч. - методичен кабинет

ЛЕКА АТЛЕТИКА- 14.00 ч.- зала 110

МЕНИДЖМЪНТ НА СПОРТА- 15.00 ч.- кабинет МС

ОНИС- 16.00 ч. – кабинет

 

 

 

26.05.2022 г.

БИОХИМИЯ- 08.00 ч. – зала 007

ПСИХОЛОГИЯ- 9.00 ч. - зала 110

ПЛУВАНЕ-9.30 ч. практически изпит- басейн „Мадара“;  11.30 ч.- теоретичен изпит- ул. „Гургулят“ 1, катедра „Водни спортове“,503

РИТМИКА И ТАНЦИ- 10.00 ч. – зала 16

СКИ- 11.00 ч. - методичен кабинет

СОЦИОЛОГИЯ- 12.00 ч.- зала 112

СПОРТНА МЕДИЦИНА- 13.00 ч. – зала 114

СТАТИСТИКА- 14.00 ч. – 205 б, зала блок 70

ТАО- 15.00 ч. -  методичен кабинет

 

27.05.2022 г.

ИНФОРМАТИКА- 8.00 ч.- зала  А3

ФИЗИОЛОГИЯ- 9.00 ч. – зала А3

ХАНДБАЛ- 10.00 ч. – видеозала

ТМСТ- 11.00 ч. – зала 110

ПЕДАГОГИКА- 12.00 ч. – зала 112

ФУТБОЛ- 13.00 ч. – 203 б, бл. 70


31.05 2022:

Кинезитерапия за Ф-т Педагогика 9.00 ч.зала 503,ул. Гургулят 1

Кинезитерапия за Ф-т Спорт 14.00 ч., бл. 18


Допълнителни дати за спец. КТ 
??????? ??? Facebook Twitter Share