НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8122793 Картинка 8887644 Картинка 2639948 Картинка 6692987 Картинка 9683898 Картинка 1227855 Картинка 522672 Картинка 2426317 Картинка 6636842 Картинка 893094

16.05.2022 - На вниманието на студенти ІV-ти курс, специалност "Кинезитерапия", ФОЗЗГТ

На 31.05.2022г. в сградата на ул. „Гургулят“ №1,  ще се проведе защита на курсова работа за студенти от специалност „Кинезитерапия“ , ФОЗЗГТ, VІІ-ми семестър.

МОЛЯ, студентите да предадат своите курсови работи на имейл адрес: mhyotova.ktr@gmail.com, в срок до 20.05.2022г., 16.00 часа.

След упоменатите дата и час курсовите работи няма да бъдат предадени на комисията по защита.

При допускане до защита, студентите трябва да представят документ за платена такса. 
??????? ??? Facebook Twitter Share