НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7744407 Картинка 4205819 Картинка 4647864 Картинка 3338766 Картинка 9196163 Картинка 10419188 Картинка 10057861 Картинка 264243 Картинка 2990762 Картинка 8619258

5.05.2022 - СИД плажен тенис за студенти от 3 курс -ФС

Студентите от 3 курс -ФС, желаещи да изучават СИД-плажен тенис да се явят на 9.05.2022г. в 11.15 часа на тенис кортовете за уточняване на учебното разписание.
От сектор Тенис


 
??????? ??? Facebook Twitter Share