НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3262668 Картинка 7338165 Картинка 11525758 Картинка 10305611 Картинка 10980688 Картинка 12109373 Картинка 7846916 Картинка 9862546 Картинка 9394196 Картинка 9388342Финансов отчет за 2020 
Документи за изтегляне
pdf file
Баланс ГФО 2020
pdf file
Обяснителна записка ОВ ГФО 2020
pdf file
Обяснителна записка ОКИ ГФО 2020
pdf file
Одитен доклад на Сметна палата ГФО 2020
pdf file
Отчет за касово изпълнение на бюджета Б-3 ГФО 2020
pdf file
Отчет за операции и наличности по сметките за чужди средства Б-3 с код 33 ГФО 2020
pdf file
Отчет за приходи и разходи ГФО 2020
pdf file
Отчет за сметки за средства от ЕС адм. от НФ към МФ СЕС-3-КСФ ГФО 2020
pdf file
Отчет за сметките за други средства от ЕС СЕС-3-ДЕС ГФО 2020
pdf file
Тотал Кеш Репорт ГФО 2020
    
 
Facebook Twitter Share