НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2275684 Картинка 3496431 Картинка 4716233 Картинка 11475288 Картинка 11234010 Картинка 8672088 Картинка 1222671 Картинка 3219440 Картинка 10944510 Картинка 2371012
Вътрешна защита на магистърски тези


На 24.04.2024 г., от 12.30 часа в НСА „Васил Левски“,

 сградата на ул. „Гургулят“ №1, в Заседателната зала (ет.3),

 ще се проведе вътрешна защита на МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Студенти, които ще се явят на майска поправителна държавна изпитна сесия със защита на магистърска теза, трябва да предадат два екземпляра от своите дипломни работи, подвързани в спирала, в краен срок - 10.04.2024 г. до 16.00 часа в 403 кабинет, (ет.4), ул. „Гургулят“ №1.

Ръководител магистърска програма

Проф. Даниела Любенова, доктор

 
 
Facebook Twitter Share