НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3410279 Картинка 2162549 Картинка 5825703 Картинка 11962097 Картинка 12132351 Картинка 1822848 Картинка 11758363 Картинка 11110129 Картинка 7313862 Картинка 11364957

НСА със сериозно участие в семинари на Министерство на младежта и спорта

Голяма част от ръководството, водещи преподаватели и студенти на Национална спортна академия „Васил Левски“ участваха в две важни събития, организирани от Министерство на младежта и спорта (ММС), засягащи аспекти в сферата на спортното образование и възпитаването на ценности чрез образователния процес и извънкласните занимания със спорт в средните училища.
Ректорът, проф. Николай Изов и проф. Даниела Дашева – преподавател в катедра „Теория на спорта“ и неин дългогодишен ръководител, бяха гости в първия ден на обучителен семинар за директори и заместник-директори на спортни училища, чиято цел е запознаване с перспективите за развитие на учебните заведения и представяне на възможностите за развитие на материалната база на държавните спортни училища.
Събитието бе открито от заместник-министъра на младежта и спорта, Диана Иванова, която сподели, че развитието на спортните училища е един от приоритетите в политиката на ММС.
Проф. Николай Изов представи обстойно партньорството между училищата и НСА за осигуряване на професионалното образование на учениците и кариерното развитие на учителите по специализирана подготовка. Прилагането на Националната изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по професията „Помощник-треньор“ в спортните училища беше представено от проф. Даниела Дашева – ръководител на екипа, разработил Програмата. 
Заместник-министър Иванова връчи плакети „за съществен принос за издигане престижа на българския спорт“ на директора на 166 Спортно училище „Васил Левски“-София Нина Иванова, директора Ружка Генова и заместник директора по спортната дейност Михаела Стайкова на пловдивското спортно училище „Васил Левски“ – всички те дългогодишни партньори на НСА.
Заместник-ректорът по международната и научна дейност, проф. Татяна Янчева, деканът на факултет „Спорт“- проф. Красимир Петков и ръководителят на катедра „Теория на физическото възпитание“, доц. Тодор Маринов поздравиха преподавателите от 18 училища в страната и студентите от НСА „Васил Левски“, които участваха в семинар, организиран от ММС по проект „Споделяне на позитивни ценности чрез засилване ролята на съдиите – SPORT4RULES“. Целта на проекта е да насърчи изграждането на култура против насилието в спорта въз основа на разглеждане на специфичната роля на съдията и начините за възпитание в децата на култура на уважение към правилата. В основата на организацията и като обучители в семинара се включиха преподавателите в НСА гл. ас. Милена Аврамова от катедра "Баскетбол, волейбол, хандбал" и гл. ас. Венета Петкова - катедра "Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички". 
 
??????? ??? Facebook Twitter Share