НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 415821 Картинка 2615536 Картинка 1000633 Картинка 8591299 Картинка 8480423 Картинка 2102700 Картинка 7253110 Картинка 7593195 Картинка 10843530 Картинка 7670147Вътрешна защита на магистърски тези

На 13.10.2023 г., от 10.00 часа в НСА „Васил Левски“,

 сградата на ул. „Гургулят“ №1, в Заседателната зала (ет.3),

 ще се проведе вътрешна защита на МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

 

Студенти, които ще се явят на ноемврийска редовна държавна изпитна сесия със защита на магистърска теза, трябва да предадат два екземпляра от своите дипломни работи, подвързани в спирала, в краен срок - 04.10.2023 г. до 16.00 часа в 403 кабинет, (ет.4), ул. „Гургулят“ №1.

 

Ръководител магистърска програма: Проф. Даниела Любенова, доктор

 
 
Facebook Twitter Share