НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 481819 Картинка 5409886 Картинка 11636906 Картинка 11542739 Картинка 5879006 Картинка 9727263 Картинка 6034003 Картинка 4263224 Картинка 2811184 Картинка 7275736Документи за записване


1. Четири снимки – 3.5/4.5 см;

2. Комплект документи за записване на новоприета студенти /от книжарницата/:

3. Полица за лична застраховка живот за целия курс на обучение /оригинален документ за справка и копие за съхранение в личното досие/;

4. Медицинско удостоверение от районния психодиспансер по постоянно местоживеене, че лицето е психично здраво;

5. Платена семестриална такса по банков път / BG 83BNBG 96613100175101 БНБ ЦУ, София НСА „Васил Левски“/, чрез ПОС терминално устройство или чрез Easy Pay АД.

 

 
 
Facebook Twitter Share