НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5187786 Картинка 3430425 Картинка 10428835 Картинка 11940930 Картинка 4399884 Картинка 4634126 Картинка 10025938 Картинка 1507716 Картинка 4392646 Картинка 9485565

доц. Стефка Джобова, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Водни спортове
Сектор АФАС
Контакти:
Вътрешен: +359 2 4014 325
E-mail: stefka.djobova@nsa.bg

Образование и кариера

2013 - Образователна и научна степен ,, Доктор“ - дисертационен труд на тема: ,,Спортно-анимационни програми за адаптирана физическа активност – социални и образователни аспекти.“ Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2002 – Академична степен по психомоторна терапия, Католически университет Льовен, Белгия. Тема на дипломната работа: “Body experience of patients with eating disorders”

2001 – Европейска магистърска степен по адаптирана физическа активност, Католически университет Льовен, Белгия. Тема на дипломната работа: „Race analysis of 100 meters free style swimmers at Sydney Paralympic games.”

1995 – Висше образование - Професионална квалификация: Треньор по ветроходства, Учител по физическо възпитание; Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

 

2016 - Главен асистент в сектор ,, Адаптирана физическа активност и спорт“, катедра „Водни спортове” Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2014-2016- Главен Асистент Център за научна и приложна дейност в спорта, Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2009-2014 - Асистент наука, Център за научна и приложна дейност в спорта, Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2006-2009 - Научен сътрудник ІІІ та степен, Международен Научен Институт, Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2005-2006 - Експерт по международни проекти и програми, Център по Евроинтеграция и Международно сътрудничество; Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2002-2004 - Асистент научноизследователска дейност, департамент: Адаптирана физическа активност; Факултет: Физическо възпитание и кинезитерапия,Католически университет Льовен, Белгия.


Научни интереси

Адаптирани водни спортове;
Управление на спорта за хора с увреждания,
Паралимпийско движение;
Спешъл Олимпикс;
Интегриран спорт,
Психомоторна терапия