НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Антон Гочков, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТАО
Сектор Туризъм, ориентиране и спортна анимация
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(313)
E-mail: antonol@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: гр. Сливен - 22.02.1978 г

Основно образоване - 1996 г. в СОУ ,, Юри Гагарин” гр. Сливен

През 1999 г. приет за редовен студент във НСА “Васил Левски” – специалност Туризъм – ориентиране.

Магистър по Спортна анимация в туризма 2009 г.

През 2010 г. е назначен асистент в катедра “Туризъм, алпинизъм и ориентиране”.

Защититил е докторантура през 2014 г.


Спортна дейност

От 1989 г. е активен състезател по ориентиране.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share