НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8534749 Картинка 5298334 Картинка 2142687 Картинка 2664136 Картинка 6416696 Картинка 8561828 Картинка 6589147 Картинка 9110604 Картинка 10045612 Картинка 7117425

Защита на дисертация - Владимир Милетич

Официална защита на дисертационен трудна тема: „Методика на обучение по алпинизъм“ с научен ръководител доц. Николай Ангелов Панайотов, доктор за придобиване на научната степен “Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука” от Владимир Милетич.

Официалната защита ще се състои на 09.05.2018 г. от 14.00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научното жури се състои от:

Вътрешни членове:

1. проф. Валентин Георгиев Гърков, доктор

2. доц. Александър Методиев Шопов, доктор

Резервен член: доц. проф. Димитър Димитров Бърдарев, дн

Външни членове:

1. проф. Малчо Стоянов Малчев, дн

2. доц. Антон Александров Хиджов, доктор

3. доц. Кънчо Кънчев Долапчиев, доктор

Резервен член: доц. Владимир Димитров Владимиров, доктор

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share