НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8568256 Картинка 5300082 Картинка 931676 Картинка 7669981 Картинка 10307526 Картинка 11497464 Картинка 8080190 Картинка 5940590 Картинка 4394357 Картинка 755460

Защита на дисертация - Владимир Милетич

Публикувано на 23 април 2018

Официална защита на дисертационен трудна тема: „Методика на обучение по алпинизъм“ с научен ръководител доц. Николай Ангелов Панайотов, доктор за придобиване на научната степен “Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука” от Владимир Милетич.

Официалната защита ще се състои на 09.05.2018 г. от 14.00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научното жури се състои от:

Вътрешни членове:

1. проф. Валентин Георгиев Гърков, доктор

2. доц. Александър Методиев Шопов, доктор

Резервен член: доц. проф. Димитър Димитров Бърдарев, дн

Външни членове:

1. проф. Малчо Стоянов Малчев, дн

2. доц. Антон Александров Хиджов, доктор

3. доц. Кънчо Кънчев Долапчиев, доктор

Резервен член: доц. Владимир Димитров Владимиров, доктор

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 


 
Facebook Twitter Share