НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Оборудване

Предмет на изследване са индивидуалните показатели чрез които се осъществява комплексна оценка на функционалния работен капацитет на изследваните лица с оглед контрол на ефекта от тренировъчния процес и оптимизиране на тренировъчната програма.

Функционално-диагностичните тестирания се реализират чрез провеждане на:

 •  максимален стъпаловиден тест до отказ (* адаптиран максимален тест за лица под 18 годишна възраст)
 •  тест за изследване на анаеробния капацитет (Wingate тест)В лабораторията се извършва изследване на:

 •  антропометрични характеристики – ръст, телесна маса, състав на телесна маса.
 •  функционални показатели – газов анализ на издишания въздух, динамика на сърдечната честота при натоварване.
 •  биохимични показатели – концентрация на млечна киселина (лактат) в кръвта.

 

 

Оборудване:

 • 1. За антропометрия – ръстомер, калипер, електронна везна (CAS DB), анализатор на телесния състав (Tanita BC).
 • 2. За газов анализ – стационарна газ-анализираща апаратура (Viasys Healthcare Oxycon Pro).
 • 3. За физическо натоварване в хода на изследването:
 • – специализирана бягаща пътека (HP Cosmos Quasar Med)
 • – велоергометър (Ergoline Viasprint)
 • – велоергометър за провеждане на Wingate тест (Monark Exercise AB)
 • – гребен ергометър (Concept)
 • 4. За провеждане на електрокардиографско изследване – 12 канален апарат за електрокардиография (Schiller AG).
 • 5. За изследване на млечна киселина – анализатори на лактатна концентрация в кръвта (HP Cosmos Sirius, Roche Diagnostics Accutrend Plus). 
Сподели във Facebook Twitter Share