НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Физиология

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. д-р Милена Николова, доктор ; Доц. Велизар Михайлов, доктор ; Доц. Лъчезар Стефанов, доктор ; Гл. ас. д-р Валентин Вълчев, доктор ; Гл. ас. д-р Красимир Ранков, доктор ; Ас. д-р Венера Стефанова ; Ас. д-р Даниела Алексиева, доктор ; Ас. д-р Теодора Георгиева

Учебни материали
 
Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share