НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12141854 Картинка 8402701 Картинка 5100500 Картинка 6598221 Картинка 5335495 Картинка 9856957 Картинка 1871828 Картинка 9938916 Картинка 10076675 Картинка 1301960

Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Валентин Панайотов, ДН


Преподаватели- Проф. Красимир Петков, ДН; Доц. Валентин Панайотов, ДН; Доц. Евтим Лефтеров, доктор; Доц. Нели Янкова, доктор; Доц. Сашо Йорданов, доктор; Гл. ас. Венета Петкова, доктор; Гл. ас. Диляна Зайкова, доктор; Ас. Петя Дикова, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Владимир Боянов, ДН; преп. Ивайло Капанджиев; преп. Анна Бакалова
Сектор Тежка атлетика Сектор Бокс и кикбокс Сектор Спорт за всички Сектор Фехтовка
Учебни материали

 

Документи


 
??????? ??? Facebook Twitter Share