loading...
Началото
Close
Отляво-надясно: Елена Попова, Цветана Атанасова, Елисавета Юлова, Людмила Качеджиева, Златка Пърлева, Доля Петрова и Жечка Кръстева.