НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Мартин Шишков, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Футбол и тенис
Сектор Тенис на маса
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(232, 405)
Дом. адрес: гр Правец, ул. Стара планина № 4, тел. ++35971332888
E-mail: msiskov@abv.bg

Научни интереси

Обучение и високо спортно майсторство.


Публикации, учебници, ръководства

  1. Участва в конференции – 6 български и 1 международна.
  2. Научни публикации - 7 бр. и един учебник в колектив.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share