НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Стайко Цонев, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Философия и социология на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(373)
Външ.: (02) 973-47-41
Мобилен тел: 0898-677-427
E-mail: tsasesport@abv.bg

Образование и кариера

 


Педагогическа дейност

 


Спортна дейност

2000 г. Държавно първенство по вдигане на тежести – ветерани - I място с постижение 117,5 кг. Личен треньор з.т., з.м.с., проф.д.п.н. Павел Добрев.


Научни интереси

 


Публикации, учебници, ръководства

 


Спортна дейност
2000 г. Държавно първенство по вдигане на тежести – ветерани - I място с постижение 117,5 кг. Личен треньор з.т., з.м.с., проф.д.п.н. Павел Добрев.

Участие в научни проекти:
аучно-изследователски проект „Женският футбол – равнопоставеност на половете”,с научен ръководител проф. Лъчезар Димиетров, доктор по договор №
298/12.06.2012 с НСА „ Васил Левски”

Публикации, учебници, ръководства
Над 100 научни публикации по проблемите на теорията и методологията на емпиричното социологическо изследване, теорията и методологията на спортната наука и социологията на спорта.

По-важни публикации:
Димитров, Л.,В. Тончев, Ст. Цонев.2011. Отношението към спорта и спортната активност сред населението в България на възраст от 15+., С., НСА ПРЕС

??????? ??? Facebook Twitter Share