НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Стефан Димитров

Факултет "Педагогика"
Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал
Сектор Волейбол
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(359)
Външ.: (02) 9623613
Дом. адрес: София, кв. “Витоша”, ул. “Емануил Попдимитров” -5-8
E-mail: stefdimitri@yahoo.com

Образование и кариера

Завършил НСА “В. Левски”.
От 1985 г. е асистент в катедра “БВХ”;
От 1987 г. – старши аситент;
От 1990 г. – главен асистент.


Педагогическа дейност

Води часове по:
- практически и теоретични занимания на студенти от специалност “Волейбол” на ТФ и УФ.
- “Методика на обучението” и “Методика на преподаването” на студенти от общия курс.
- Спортно усъвършенстване.

Ръководител и рецензент на дипломни и курсови работи.


Спортна дейност

- Състезател в “Славия” от 1974 до 1985 г.
- Републикански шампион през 1975 и 1979 г.
- Носител на Купата на НРБ за 1976, 1977, 1978 г.;
- Световен студентски шампион през 1977 г.;
- 2-ро място на олимпийските игри през 1980 г.
- Заслужил майстор на спорта - от 1980 г.


Треньорска дейност

Водил е различни студентски отбори в студентските и националните групи и е участвал с отбори в юношески и младежки национални турнири. Бил е треньор в Кувейт, Македония, Франция и Тайван.

Има бронзов медал - Световното първенство за юноши 1990 г.


Научни интереси

Тренировката по волейбол.


Публикации, учебници, ръководства

Съавтор в учебници по “Волейбол” през 1990, 2005 г.
Публикации – 10 броя:
- “Психо-физиологични аргументи и резерви на метода на спортно-повторно упражняване, прилаган в техническата тренировка по волейбол”.
- “Системен подход за конструиране и прилагане на състезателните упражнения в тренировката по волейбол” – сп. “Спорт и наука” 4,5 – 1999 г.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share