НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4891768 Картинка 8339836 Картинка 9038939 Картинка 12343957 Картинка 8087725 Картинка 10078604 Картинка 7639688 Картинка 8630676 Картинка 6815805 Картинка 10948443

Проф. Росица Църова, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал
Сектор Баскетбол
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(267)
Мобилен тел: 0898 77 66 17

Завършила средно образование в АГ ”В. Априлов” – Габрово (математическа паралелка) през 1966 год.
Завършва висшето си образование във ВИФ”Г. Димитров” (сега НСА”В. Левски”) през 1970 год. със специалност физическо възпитание и лечебна физкултура (сега кинезитерапия).
След завършване на висшето образование работи в продължение на една година, като методист към тогавашния ОС на БСФС – Габрово.
От края на 1971 год. до края на 1975 год. е редовна аспирантка по баскетбол във ВИФ”Г. Димитров”.

През уч. 1975/1976 год. е учител в ССУ – Правец, където преподава педагогика, организация на физическата култура и волейбол.
От 1. 09. 1976 год. е преподавател в НСА”В. Левски”.

През 1981 год. защитава дисертационен труд и получава званието доктор, а през 1989 год. е избрана за доцент по баскетбол.
Участва активно в научно-изследователската работа на катедрата и академията. Била е ръководител на студентски научен кръжок по баскетбол и научен ръководител на Клуба за научно творчество на студентите (ТНТМ) към Академията.
Ръководител е на голям брой курсови и дипломни работи в двете степени на обучение, както и на докторанти.
Работи активно с БФБаскетбол – била е член на Научната комисия, председател на Комисията по лицензите, сега е секретар на Комисията за подрастващи.
Научните й интереси в най-общ вид се свеждат до проблемите на контрола и оптимизирането на спортната подготовка с подрастващи и висококвалифицирани баскетболисти.
Член е на АС на НСА”В. Левски” (трети мандат), член  е на Факултетния съвет на УФ и изпълняващ длъжността Ръководител катедра “Баскетбол, волейбол, хандбал”.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share