НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Валентин Гърков, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТАО
Сектор Туризъм, ориентиране и спортна анимация
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(313)
Мобилен тел: 0898-77-63-34
E-mail: vgarkov@yahoo.com, vgarkov1@gmail.com

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 31 януари 1962 г. в Дупница

Основното образование - 1977г. в с. Слокощица – Кюстендилско.

Средно образование - 1980г. в Политехническа Гимназия на град Кюстендил.

През 1987 г. приет за редовен студент във ВИФ “Георги Димитров” – специалност Туризъм – ориентиране. Завършил с отличен успех през 1991г.

През 1993г. е назначен асистент в катедра “Туризъм, алпинизъм и ориентиране”.

От 1993 г. до днес работи като преподавател и треньор в НСА “Васил Левски”.

Защититил е докторантура през 2002г.

През 2004 печели конкурс и през 2005г. е назначен за доцент в НСА.

След успешно защитена професура през 2015 е назначен за професор в НСА.

Ръководител катедра „ТАО и Снежни спортове” от 2012 – 2016г.

Член на Академичният съвет на НСА от 2012 г. и досега.

Член на ски комисията към IOF (международната федерация по ориентиране).

Представител (Технически делегат) на IOF във FISU по въпросите на ски ориентирането.

Адвайзер по ориентиране и ски ориентиране към Международната федерация по ориентиране – IOF.


Педагогическа дейност

Един от създателите на съвременните бакалавърски и магистърски програми за специалностите „Туризъм – ориентиране” и „Спортна анимация”.

Един от основателите, а в последствие ръководител на Магистърска програма – „Спортна анимация” към НСА „В.Левски” 2009-2012г.


Спортна дейност

От 1975 г. активен състезател по спортно ориентиране.


Треньорска дейност

В различни периоди от 1993 до 2013 г. е бил треньор на НО по ски ориентиране, като под негово ръководство женската ни щафета завоюва 3-то място по нации на ЕП 2008.


Научни интереси

Член на Международното научно сдружение “Спорт, стрес, адаптация”.

Научен ръководител на 6 успешно защитили докторанти и над 15 дипломанти към НСА „В. Левски”.


Публикации, учебници, ръководства

Автор е на над 50 научни публикации.

Участник в 7 международни научни конгреса.

Автор и съавтор на учебници, ръководства и учебни помагала - Ски ориентиране, Беговата подготовка в ориентирането, Изработване на карти за ориентиране, Туризъм и спортна анимация м туризма, Свободно време и анимация в туризма, Туризъм, алпинизъм, ориентиране и др.

Реамбулатор - картограф с над 100 авторски карти за ориентиране, ски ориентиране и коло-ориентиране в България, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Хърватска, Австрия, Холандия, Испания, Гърция, Турция, Кипър.


Ползва 4 езика.

??????? ??? Facebook Twitter Share