НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 517225 Картинка 3517939 Картинка 4900858 Картинка 6213108 Картинка 7144098 Картинка 8402263 Картинка 5782935 Картинка 10814868 Картинка 3056646 Картинка 7635088

Доц. Людмила Червенкова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(450) / Кабинет 415
Мобилен тел: 0892 29 97 64
E-mail: l.chervenkova@gmail.com

Образование и кариера

Завършила е НСА”В.Левски”, специалност: кинезитерапия.


Педагогическа дейност

Преподава на студентите в бакалавърска програма по следните учебни дисциплини:

  1. КТ при вътрешни болести;
  2. КТ в гериатрията,
  3. КТ в педиатрията.
  4. Води СИП “Паневритмия за здраве”


Научни интереси

Интереси в областта на  кинезитерапия в педиатрията, кинезитерапия при вътрешни болести, профилактична кинезитерапия, холистична терапия, танцтерапия, паневритмия.


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share