НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Сталинка Илиева, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Спортна гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(353)
E-mail: stalina@abv.bg

Образование и кариера

  Дата и място на раждане: 27.11.1947 г., гр. Лом

 1. 1969 г. Висше образование: ВИФ “Георги Димитров”.
 2. 1969 - 1972. Научен сътрудник в Научния Център на ЦСКА.
 3. Учител в 73-то ЕСПУ: учебната 1973 – 1974 година.
 4. 1977 г. Асистент в катедра “Гимнастика”.
 5. 1985 г. Старши асистент.
 6. 1988 г. Главен асистент
 7. 2005 г.  Защитава докторска дисертация


Добро владеене на руски език – писмено и говоримо.
Френски език – средно ниво. 
Участвала е в много гимнастически композиции в чест на празници, манифестации, универсиади и спартакиади като съавтор или автор.

За повишаване на квалификацията участва в катедрената тема “Биомеханика на гимнастическите упражнения”.
Притежава международна категория за съдия по спортна гимнастика-жени от 1988 до 2004г.
Зачислена на свободна аспирантура на 17 юни 2003г. Полага кандидатски минимум на 23 септември 2004г.
Владее писмено и говоримо Руски и Френски език.


Педагогическа дейност

Преподава гимнастика в практични часове във всички факултети и спортно усъвършенстване, лекционни и практични часове в СДК.
Ръководител на много курсови и дипломни работи.


Спортна дейност

Състезателка по спортна гимнастика: 1953 – 1974г.
Била е активна състезателка по гимнастика в ЦСКА, Славия и Националният отбор. През 1967 година е удостоена със званието Майстор на спорта


Треньорска дейност

Треньор в дружество Славия: 1972 – 1974г.


Научни интереси

 1. Проблемите на гимнастиката в училищната система по физическо възпитание.
 2. Участва в катедрената тема “Биомеханика на гимнастическите упражнения” .
 3. С проблемите на гимнастиката в училищната система се занимава от 1988г.


Публикации, учебници, ръководства

Има участие в написването на две ръководства –“Методически насоки за учители”, практични показни уроци, лекции с учителите от цялата страна. 


 

??????? ??? Facebook Twitter Share