НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6200813 Картинка 8660528 Картинка 9542226 Картинка 6764348 Картинка 4858586 Картинка 11677456 Картинка 5553221 Картинка 9033745 Картинка 8508614 Картинка 11317961

ОКС "Магистър" професионално направление "Спорт" 2021/2022

Всички студенти от следните магистърски програми: "Спорт за високи постижения", "Спорт и сигурност", "Спортна журналистика", "Спортна психология", "Спорт, фитнес, здраве", "Олимпизъм и спорт", "Адаптиран спорт и приобщаващо образование", записали се за студенти редовно обучение за учебната 2021/22 г., ще имат модул MSP.1.2.

Изследователски методи и контрол в спорта

Петък, 19 ноември · 3:45  – 5:45 pm
Информация за присъединяването към Google Meet
Връзка към видеообаждането: https://meet.google.com/iqh-oxsu-gzb
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share