НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12119034 Картинка 2246687 Картинка 6784055 Картинка 5423337 Картинка 3516975 Картинка 9509615 Картинка 3385494 Картинка 9207609 Картинка 444162 Картинка 1415131

ФИД „Висшето спортнопедагогическо образование в европейски контекст“ – за студенти IV курс, ФС

 

ФИД „Висшето спортнопедагогическо образование в европейски контекст“ – 2 кредита, за студенти от IV курс, Факултет „Спорт“

Записване до 28.11.2021 г. на e-mail: emileva2002@gmail.com

Посочете име, група, факултетен номер, e-mail.

Водещ преподавател: проф. дн Елеонора Милева

 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share