НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 268079 Картинка 5833521 Картинка 8684491 Картинка 8657995 Картинка 6947686 Картинка 1917956 Картинка 10885051 Картинка 7378470 Картинка 5975163 Картинка 9410824

Изпит по „ТАО“ на 21.11.2021 г. – Допълнителни дати.

 

Изпитът ще се проведе дистанционно във virtual.nsa.bg от 17.00 ч.

На изпитът ще се допускат само студенти изпратили протокол от Деканата, квитанция за платена такса изпит и снимка на студентската книжка, къдто да се вижда име, факултетен номер и заверен курс „ТАО“

Протоколите, квитанциите и снимка на книжката изпращайте на e-mail:taoiski@abv.bg

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ, КВИТАНЦИИТЕ и СНИМКАТА – 18.11.2021 г. до 16.00 часа.

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share