НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1767186 Картинка 4761420 Картинка 2219817 Картинка 8838557 Картинка 10145088 Картинка 9813431 Картинка 1105498 Картинка 10499203 Картинка 3716376 Картинка 10755323

Онлайн обучение в Читалнята на Академичната библиотека

От 18.10.2021 г. (понеделник) в Читалнята на Академичната библиотека ще бъде осигурен достъп до компютърни устройства за обучение в електронна среда в условията на епидемична обстановка. Желателно е да се носят собствени слушалки!
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share