НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4958022 Картинка 8049575 Картинка 5136826 Картинка 8255431 Картинка 8920304 Картинка 12071217 Картинка 8975469 Картинка 1650603 Картинка 10723458 Картинка 6813947

График за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ и НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ

11 октомври 2021 г. – заседателна зала

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Специалност

Час

1.

6311342

К. Пчеларов

футбол

8.30

2.

929923

И. Енчев

волейбол

3.

931013

Л. Бучова

волейбол

4.

933362

Г. Димов

лека атлетика

5.

933442

П. Михайлов

кондиционна подготовка

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

12 октомври 2021 г. – заседателна зала

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

 610855

М. Гайдарджиева

8.30

2.

610938

Н. Кръстев

3.

610861

И. Минчев

4.

6311250

К. Кирилов

5.

6311264

С. Георгиев

6.

6311283

К. Дросев

7.

14395

С. Манолев

8.

831128

В. Стоянова

9.

831175

П. Паскалев

10.

831892

Р. Рачева

11.

831942

Р. Димитрова

12.

832030

И. Чернева

13.

832766

Д. Цолова

14.

832794

В. Иванов

15.

832813

Д. Димов

16.

832889

П. Маллопулос

17.

832922

Н. Биберова

18.

832929

Н. Вуков

19.

832937

С. Франсис

20.

832950

Б. Борисова

21.

833072

Н. Котева

13.30

22.

833091

Д. Йорданов

23.

833176

Н. Христов

24.

833049

П. Дишева

25.

833247

И. Николов

26.

833262

М. Мирева

27.

833314

М. Стефанов

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share