НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3418026 Картинка 10106570 Картинка 907620 Картинка 9680219 Картинка 3220201 Картинка 4166308 Картинка 261340 Картинка 692122 Картинка 2435560 Картинка 4263526

Изпитни дати за студенти ОКС "Бакалавър", на които предстои явяване на държавен теоретичен изпит по специалност "Кинезитерапия"

  • на 05.10.2021г. ОТ 14.00 ЧАСА в Заседателната зала на ул. „Гургулят“ № 1, ще се проведе изпит по учебната дисциплина „Вътрешни болести“ с водещ преподавател проф. д-р Иван Мазнев, доктор, само за студенти с изостанали изпити през годините, на които им предстои да се явят на Държавен теоретичен изпит, специалност „Кинезитерапия“.

  • на 08.10.2021 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛА 503,ул. „Гургулят“ № 1, ще се проведе изпит по учебната дисциплина „Кинезитерапия при вътрешни болести“ с водещ преподавател проф. Даниела Любенова, доктор, само за студенти с изостанали изпити през годините, на които им предстои да се явят на Държавен теоретичен изпит, специалност „Кинезитерапия“
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share