НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 488820 Картинка 2434428 Картинка 10639210 Картинка 1882942 Картинка 10238288 Картинка 2041228 Картинка 3175088 Картинка 8754097 Картинка 1456010 Картинка 5032922

Докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт

На 23.09.2021 г. от 09.30 часа в заседателната зала, етаж 3  на НСА "Васил Левски", Централен корпус, Студентски град ще се проведе докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука".

Заявление за явяване на изпита се подава  в срок до 17.09.2021 г. на имейл: nia_jeni@abv.bg.  Заявлението е свободен текст, като трябва да бъде упомената темата и научния ръководител.  
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share