НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8327571 Картинка 5967522 Картинка 8254805 Картинка 2006554 Картинка 2328713 Картинка 9216175 Картинка 4096052 Картинка 10367591 Картинка 6036894 Картинка 2015859

ВАЖНО ЗА ПОЛОЖИЛИТЕ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2021 г. в ОКС „БАКАЛАВЪР“

 
За да получите диплома за висше образование е необходимо лично да подпишете дипломата си в Учебен отдел – кабинет 108 в периода от 27 септември до 5 октомври 2021 г.

Учебен отдел

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share