НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3073949 Картинка 7353450 Картинка 8179454 Картинка 11184788 Картинка 1987164 Картинка 7511298 Картинка 6959801 Картинка 11496479 Картинка 9717752 Картинка 2145449

Записване за избираемата (теоретична) дисциплина „Правилознание в леката атлетика”

Избираемата (теоретична) дисциплина „Правилознание в леката атлетика”, включена в учебния план на ПН 7.6.Спорт за студенти от Факултет „Спорт“ задочно обучение 2 курс 3 семестър и ледовно обучение 4 курс за 7-ми (зимен) семестър, ще се провежда и чрез електронна форма на обучение. Записване на e-mail: klasa@abv.bg с посочване на име, фамилия, факултет, форма на обучение, курс, алб.№ и спорт, който практикуват.
Студентите ще получат на личния си e-mail адрес, от който са се записали, указание за работа в платформата за дистанционно и електронно обучение в НСА.
Завършилите избираемата дисциплина „Правилознание в леката атлетика“, след успешно представяне на изпитните изисквания, ще имат възможност да придобият и съдийска категория по лека атлетика и да бъдат част от съдийския състав още на предстоящите Национални шампионати в зала.

Водещ прeподавател: проф. Апостол Славчев, доктор. 
За допълнителна информация представяйте въпросите си на посочения  e-mail: klasa@abv.bg , на GSM 0888634411 или кабинет 404.
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share