НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1085167 Картинка 7490477 Картинка 649853 Картинка 2258265 Картинка 11488361 Картинка 11122002 Картинка 514996 Картинка 9968703 Картинка 379002 Картинка 3653425

ФИД „Висшето спортнопедагогическо образование в европейски контекст“ – за студенти V курс, ФС, задочно обучение

 
ФИД „Висшето спортнопедагогическо образование в европейски контекст“ – 2 кредита, за студенти от V курс, Факултет „Спорт“, задочно обучение
 
Записване до 11.09.2021 г. на e-mail: emileva2002@gmail.com
Посочете име, група, факултетен номер, e-mail.
 
Водещ преподавател: проф. дн Елеонора Милева
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share