НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9150102 Картинка 10211484 Картинка 8266804 Картинка 5970101 Картинка 2495763 Картинка 9688845 Картинка 6688218 Картинка 1004033 Картинка 5294985 Картинка 8435409

Изпит по специалности "Културизъм" и "Фитнес" за I и II курс

 
Изпит по специалности „Културизъм“ и „Фитнес“ за I и II курс ще се проведе на 02.07.2021 г. от 9:00 часа.

Желаещите да се явят могат да потвърдят желанието си на имейл: v.panayotov@nsa.bg в срок до 01.06.2021 г.
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share