НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1900233 Картинка 11191247 Картинка 2890856 Картинка 9087616 Картинка 399713 Картинка 7017843 Картинка 3061874 Картинка 10935882 Картинка 10562197 Картинка 6192123

График за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ и НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Г Р А Ф И К
за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ
5 юли 2020 г. – заседателна зала


№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Специалност

Час

1.

932240

К. Георгиев

футбол

8.30

2.

932235

Е. Христов

спорт

3.

9257

Т. Патлиджански

футбол

4.

24941

М. Славков

футболГ Р А Ф И К
за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
6 юли 2020 г. – заседателна зала


№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

9890

Ц. Тодорова

8.30

2.

17594

М. Митев

3.

831175

П. Паскалев

4.

831526

Х. Петков

5.

832608

В. Горденко

6.

832851

Д. Георгиев

7.

832912

В. Енчева

8.

832928

П. Спасов

9.

832942

С. Паралов

10.

832978

К. Гюров

11.

832989

П. Съйкова

 

12.

833000

Р. Йотова

13.

833013

С. Райков

14.

833049

П. Димова

15.

833022

Н. Василева

 

16.

833042

П. Петров

17.

833045

Е. Димова

13.30

18.

833046

И. Досева

13.30

19.

833069

Г. Околски

20.

833086

П.П. Пемов

21.

833145

В. Димитрова

22.

833152

Е. Саид

23.

833159

П. Диков

24.

833189

Н. Парашкевов

25.

833216

В. Тихи

26.

833237

А. Петкова

27.

833277

Й. Анагностопулу

28.

833050

Д. Исаев

29.

6311222

Р. Михнев

30.

610855

М. Гайдарджиева

31.

611077

Г. Попова

32.

6311193

Е. Джерманов

33.

6311237

С. Владков

34.

6311266

К. Петкова

35.

6311325

Е. Борисов

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share