НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 152600 Картинка 1153797 Картинка 10334770 Картинка 8662622 Картинка 7916811 Картинка 11903154 Картинка 11023682 Картинка 9584604 Картинка 3913924 Картинка 8970379

Изпит за докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Спортна психология"

 
На 24.06.2021 г. от 11.00 часа в 401 кабинет на НСА "Васил Левски", Студентски град ще се проведе изпит за докторантски минимум по  професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Спортна психология".

Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056
За явяване на изпита трябва да подадете заявление (свободен текст), в което да упоменете темата на дисертационния труд и научния ръководител, в срок до 15.06.2021 г. Заявлението се подава  по електронен път на имейл  nia_jeni@abv.bg
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share