НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10972842 Картинка 6394727 Картинка 525174 Картинка 3986187 Картинка 6379437 Картинка 6774089 Картинка 10713934 Картинка 482563 Картинка 6790359 Картинка 6550628

Указание за провеждане на изпити по Специализиран английски език от лятната сесия за студенти от Факултет ОЗЗГТ, ОКС Бакалавър за учебната 2020-2021

 
Уважаеми студенти, съгласно указанието на административното ръководство на НСА, изпитите по Чужд език ще се проведат по графика представен от Учебен отдел за лятната сесия за учебната 2020-2021 на ОКС Бакалавър.

За 2 курс  Факултет ОЗЗГТ - 09.06.2021г. от 9.30 часа

Студентите, които нямат оформена оценка по Специализиран английски език, трябва да се свържат чрез линк на Skype със своите преподаватели на съответната дата и час, за да бъдат изпитани. 
Специализиран английски език:
ст. пр. Татяна Христакиева - Skype: https://join.skype.com/BZED45UmxfvB
ст. пр. Мариела Радулова  - Skype: https://join.skype.com/iPJM7banddfa
Р-л секция „Чужди езици“ в ДЕОИТ: ст. пр. Т. Христакиева

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share