НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8429290 Картинка 10362085 Картинка 5044070 Картинка 2915189 Картинка 6256193 Картинка 3670223 Картинка 6060165 Картинка 10765591 Картинка 8776759 Картинка 1375637

Важно за положилите държавен изпит през месец март 2021 г. в ОКС „Бакалавър“

За да получите диплома за висше образование е необходимо лично да подпишете дипломата си в Учебен отдел – кабинет 108 в периода от 10 юни до 22 юни 2021 г.
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share