НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6138164 Картинка 10932181 Картинка 241556 Картинка 12106044 Картинка 6810455 Картинка 3757944 Картинка 6815059 Картинка 10079170 Картинка 5777551 Картинка 10048284

График на избираемата дисциплина "Спортна кинезитерапия/физиотерапия"

23.04. - 14.00- 19.00 - Гургулят
26.04. -14.00- 19.00 - Гургулят
27.04. - 14.00- 19.00 - Физиопоинт
28.04. - 08.30- 13.30 - Физиопоинт
29.04. - 08.30- 13.30 - Физиопоинт
10.05. - 08.30- 13.30 - Дианабат
11.05. - 08.30- 13.30 - Дианабат
12.05. - 08.30- 13.30 - Гургулят
13.05. - 08.30- 13.30 - Фитнес
14.05. - 14.00-19.00 - Гургулят
17.05. - 08.30- 13.30 - Царско село
17.05. - 14.00-19.00 - Царско село
18.05. - 08.30- 13.30 - Фитнес
19.05. - 08.30- 13.30 - Гургулят
19.05. - 14.00-19.00 - Военна болница
20.05. - 08.00-13.00 - Военна болница
21.05. - 08.30- 13.30 - Фитнес
26.05. ИЛИ 02.06.- 08.00-13.00 - Военна болница
26.05. ИЛИ 02.06.- 14.00-19.00 - Военна болница
04.06. - 08.30- 13.30 - Гургулят

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share