НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1519058 Картинка 2953656 Картинка 11778851 Картинка 9485734 Картинка 323465 Картинка 7398105 Картинка 19957 Картинка 11223446 Картинка 9555702 Картинка 1969651

Учебни смени от курса по Водни спортове 2021


1 смяна
от  05  юли  до 10  юли                 Активни спортисти и минали випуски

2 смяна
от 11  юли  до 16 юли                    Активни спортисти  и минали випуски
   
3 смяна
от  17 юли  до 22 юли                 ФС –  1-6 гр.

4 смяна
от  23 юли до 28 юли ФС –  7-12 гр.

5 смяна
от 29 юли до 03 август ФП и ФС 13-15 гр.

6 смяна
04 август до 09 август ФП

7 смяна
10 август до 15 август ЗО и ОЗЗГТ

8 смяна
16 август до 21 август ЗО и ОЗЗГТ


 
Забележка:

1. Заплащането на курс “Водни спортове” се извършва в касата на стола в УСБ– НСА-Несебър
2. При учебните смени настаняването във Водната база става от 8.30 до 13.30 часа в
деня на пристигане.
3. При учебните смени освобождаването на стаята трябва да стане до 12.00 часа на
последния ден от смяната.
4. Молби за участие в курса, отлагане и промяна на смените се подават до 28.05.2021 г. на имейл: more@nsa.bg
5. Резултатите от подадените молби – 07.06.2021 г. на информационното табло в катедра
“Водни спортове” – ул. Гургулят № 1 и в сайта на Академията.
6. Молби за участие като спасители и инструктори в учебните смени се подават в катедра
“Водни спортове” до 28.05.2021 г.

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share