НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6362284 Картинка 11489774 Картинка 11669307 Картинка 7925782 Картинка 853920 Картинка 5388492 Картинка 1846315 Картинка 4660162 Картинка 8836255 Картинка 7594639

Допълнителни дати за студенти с изостанали изпити по специалност „Кинезитерапия“ от 10 до 25 май 2021 г.

Допълнителни дати за студенти с изостанали изпити по специалност „Кинезитерапия“ от 10 до 25 май 2021 г.

1.    Допълнителните дати са организирани само за студенти от IV курс и изостанали студенти, на които им предстои влизане в преддипломен клиничен стаж

2.    В срок до 3 (три) дни преди всеки изпит изпратете на e-mail dekanatozzgt@gmail.com, заявление до Декана на факултет „ОЗЗГТ“, проф. Даниела Любенова, доктор. Подавайте отделно заявление за всеки изпит. 

3.    Прикачете копие от платежното нареждане с което сте заплатили таксата за допълнително явяване на изпит/и/, като в него задължително напишете учебната дисциплина или дисциплини за които внасяте такса.

    Банковата сметка на НСА „В. Левски“ е:

BG83BNBG96613100175101
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"

Документи

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share