НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7245588 Картинка 10449865 Картинка 7365633 Картинка 3794726 Картинка 4994023 Картинка 8974466 Картинка 8478157 Картинка 913261 Картинка 165853 Картинка 1091522

Вътрешна защита на дипломни работи

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС“МАГИСТЪР“,

магистърски програми „Кинезитерапия“ и „Физикална терапия и рехабилитация“

Във връзка с провеждането на юнска държавна сесия за ОКС “магистър“, студентите които ще завършват с дипломна работа трябва да предат 2 екземпляра от нея, подвързани със спирала в сградата на НСА „Васил Левски“, ул. „Гургулят“ №1, ет. 4, кабинет 403 при Марияна Йотова.
Срок за предаване на дипломните работи 29.04.2021 г.

Вътрешната защита на ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ, ще се проведе 11.05.2021 г. от 13.00 ч. в сградата на НСА „Васил Левски“, ул. „Гургулят“ №1, ет. 3, заседателната зала.

проф. Даниела Любенова, доктор

Ръководител на магистърските програми

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share