НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11857436 Картинка 3254123 Картинка 5921515 Картинка 10988799 Картинка 7648885 Картинка 10505743 Картинка 11273179 Картинка 7087251 Картинка 6098659 Картинка 10082925

Изпит за докторантски минимум

На 27.04.2021 г. от 09.00 часа ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука".
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share